Domácí monitoring INR se nevyplatí

Ačkoli by se dalo předpokládat, že časté kontroly INR (international normalised ratio) u nemocných léčených warfarinem zlepší prognózu nemocných, zřejmě tomu tak není. Alespoň podle americké studie, která sledovala téměř 3000 nemocných antikoagulovaných z důvodu náhrady srdeční chlopně nebo fibrilace síní.

Polovina z nich obdržela přístroj na domácí monitoring a nemocní si měli INR měřit sami každý týden. Druhá polovina chodila dál jednou měsíčně na stanovení INR na kliniku. Hlavním výstupem studie byla doba do první závažné události (mozková příhoda, závažné krvácení, úmrtí). Nemocní byli sledováni po dobu dvou až pěti let. Navzdory očekávání nebyl za tuto dobu, co se týče závažných událostí, mezi skupinami rozdíl. Jediným zlepšením, které domácí monitoring INR přinesl, bylo zlepšení kvality života a pocitu spokojenosti s antikoagulační terapií.

New Engl J Med, 2010, 363, p. 1608-1620

Ohodnoťte tento článek!