Dopenezil – naděje v léčbě Alzheimerovy nemoci

Podle kanadských neurologů zpomaluje dopenezil (Aricept(R), inhibitor acetylcholinesterázy) zhoršování kognitivních funkcí u nemocných s těžkou formou Alzheimerovy nemoci. Mezinárodní randomizované studie se zúčastnili nemocní z 98 center, kteří byli půl roku léčeni buď 10 mg dopenezilu denně (176 nemocných) nebo placebem (167 nemocných).

Mentální stav nemocných byl hodnocen pomocí řady standardizovaných dotazníků. Ukázalo se, že oproti placebu dopenezil statisticky významně zlepšil kognitivní funkce a celkový stav nemocných; na některé další parametry hodnocení klinického stavu nemocných však neměl vliv.

Neurology, 2007, 69, p. 459-469

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!