Dopis redakci

Vážená redakce, se zájmem jsem si přečetl článek brněnských autorů o nákladové efektivitě v chirurgické onkologii. Článek ukazuje velice významné aspekty současné onkologické léčby. Ukazuje, že u většiny solidních nádorů je chirurgický výkon klíčovým momentem v léčbě onkologického pacienta.(1) Správně provedený chirurgický výkon zásadně ovlivňuje další osud nemocného a má rovněž vliv na náklady spojené s léčbou.

V oddíle věnovaném nádorům trávicího ústrojí je však uvedeno několik nepřesností, z nichž za nejvýznamnější považuji tvrzení, že „ endoskopická resekce není v ČR prakticky dostupná“. Toto tvrzení sice nijak nesnižuje vysokou kvalitu sdělení, přesto však považuji za nezbytné je krátce komentovat. Endoskopická resekce je indikována u nádorů s velmi nízkým rizikem lymfatických metastáz. Velmi obecně lze říci, že se jedná o dobře diferencované karcinomy rostoucí ve sliznici, případně invadující do přilehlé třetiny submukózy. S rozvojem digestivní endoskopie jsou nádory trávicí trubice nalézány stále častěji právě v tomto endoskopicky léčitelném stadiu. Tyto časné neoplazie jsou u nás diagnostikovány především v tračníku a rektu.

Endoskopická léčba zahrnuje několik technik. V prvé řadě tzv. konvenční endoskopickou resekci a dále endoskopickou submukózní disekci. Terapeutickým cílem obou těchto postupů je úplná (R0) kurativní resekce. Při správné indikaci a provedení jsou onkologické výsledky endoskopické léčby stejné nebo lepší, než je tomu v případech léčených chirurgicky. Konvenční endoskopická resekce je používána na řadě našich pracovišť. Například pracoviště autora tohoto příspěvku provádí asi 250 těchto výkonů ročně, podobně jsou na tom některá pracoviště pražská, pracoviště v Hradci Králové, Frýdku-Místku, Jablonci nad Nisou, Ústí nad Labem a řada dalších.

O výsledcích léčby na těchto pracovištích existuje řada publikací v českém i zahraničním písemnictví.(2,3) Endoskopická submukózní disekce (ESD) je metoda obtížnější a dosud méně rozšířená. V případě této metody lze s autory souhlasit, ale situace se rychle mění. Také u nás již bylo referováno o využití ESD v jícnu, žaludku, rektu i tračníku. Z pohledu nákladové efektivity v chirurgické onkologii je endoskopická léčba suverénním favoritem. Náklady na výkon jsou nízké, hospitalizace velice krátká, zpravidla jedno- až dvoudenní. Komplikace jsou vzácné a při dobrém chirurgickém zázemí většinou snadno řešitelné. Případné regionální odlišnosti v dostupnosti těchto metod by v naší malé zemi neměly být důvodem k indikaci více invazívních a nákladnějších chirurgických postupů.


O autorovi: MUDr. Ondřej Urban, Ph. D.
Předseda endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti Vítkovická nemocnice a. s. a LF OU, Ostrava

e-mail: ondrej.urban@nemvitkovice.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!