Doplněk k článku: NOVOTNÁ, B. Asthma bronchiale v těhotenství. Postgraduální medicína, 2002, 4, č. 8, s. 842 – 847.

Inhalační glukokortikosteroid (ICS) budesonid byl přeřazen z kategorie „C“ do kategorie „B“. Toto přeřazení má zásadní význam v léčbě těhotných pacientek s bronchiálním astmatem…

Podávání léků v těhotenství určují FDA kategorie bezpečnosti.

Budesonidem nejen začínáme léčit pacientky v graviditě (pokud s léčbou ICS dosud nezačaly), ale také je na tento lék převádíme z jiných ICS kategorie „C“, pokud nejsou adekvátně kontrolovány na vysokých dávkách.

Preskripci budesonidu volíme také pro každou ženu ve fertilním věku, kdy je nutné myslet na možné těhotenství a volit bezpečnější léčbu.

U nás je v inhalační formě dostupný – podle abecedy: Inflammide, Miflonid a Pulmicort.Kategorie FDA

Kategorie A: Adekvátní a dobře kontrolované studie neprokázaly riziko pro fetus v prvním trimestru gravidity (ani v pozdějších trimestrech).

Kategorie B: Zvířecí reprodukční studie neprokázaly nežádoucí účinky na fetus, nejsou adekvátní a dobře kontrolované studie u těhotných žen.

Kategorie C: Zvířecí reprodukční studie prokázaly nežádoucí účinky na fetus a nejsou adekvátní a dobře kontrolované studie u lidí, ale potenciální (možný) prospěch opravňuje užití léků u těhotných žen bez ohledu na možná rizika.

Kategorie D: Je pozitivní důkaz rizika pro lidský fetus založený na údajích nežádoucí reakce ze zkušenosti výzkumné nebo obchodní, ale možný prospěch opravňuje užití léků u těhotných žen bez ohledu na možná rizika.

Kategorie X: Studie u zvířat a lidí prokázaly fetální abnormality a/nebo je pozitivní důkaz fetálního rizika u lidí založený na údajích o nežádoucích reakcích ze zkušenosti výzkumné nebo obchodní a rizika užití léku u těhotných žen jasně převažují možný prospěch.

Ohodnoťte tento článek!