Dopravní ruch a infarkt myokardu

Mnichovští odborníci ve své studii zjistili, že expozice automobilovému provozu ve městech může u vnímavých jedinců zvýšit riziko infarktu myokardu…

Analyzovali data téměř 700 nemocných s infarktem myokardu zvláště s ohledem na jejich činnost zaznamenanou v deníku během čtyř dnů před infarktem. Autoři zjistili, že expozice dopravnímu ruchu, tedy ponejvíce formou jízdy v autě, ale také jízdou v prostředcích hromadné dopravy či jízdou na kole, byla významně asociována se vznikem akutního infarktu myokardu do jedné hodiny po expozici (relativní riziko 2,92, p < 0,001). Dopravní ruch nás zřejmě ohrožuje více a jinak, než bylo dosud známo.

New Engl J Med, 2004, 351, p.1721-1730

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!