Dronedaron v léčbě dysrytmií

Nemocným s dysrytmiemi se blýská na lepší časy. Mezinárodní studie prokázala, že nové antiarytmikum dronedaron účinně brání recidivě fibrilace či flutteru síní a přitom léčba není provázena nežádoucími účinky typickými pro amiodaron. Dronedaron je derivát benzofuranu, jehož elektrofarmakologický profil je blízký amiodaronu.

Neovlivňuje však negativně štítnou žlázu ani plíce a k tomu má v porovnání s amiodaronem velmi krátký poločas – pouze jeden až dva dny. Studie se zúčastnilo 828 nemocných, kteří byli léčeni 400 mg dronedaronu dvakrát denně, a 409 nemocných léčených placebem.

Nemocní byli sledováni po dobu jednoho roku. Ačkoli měla studie dvě části, z nichž jedna probíhala v Evropě a druhá v Argentině a jejichž výsledky se mírně lišily, obě prokázaly účinnost dronedaronu v prevenci recidivy fibrilace či flutteru síní. Medián doby do recidivy byl v Evropě 41 dní u placeba a 96 dní u dronedaronu; v Argentině pak 59, resp. 158 dní. Rovněž srdeční frekvence byla u dronedaronu významně nižší než u placeba (102 vs. 118/min v Evropě a 104 vs. 116 v Argentině). Léčba dronedaronem nebyla provázena ani pulmonální toxicitou, ani dysfunkcí jater a štítné žlázy.

New Engl J Med, 2007, 357, p. 987-999

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!