Dvojčata mají nižší IQ

Titulní obrázek

Londýnští epidemiologové ve své kohortové studii prokázali, že dvojčata mají v dětství výrazně nižší IQ než jejich jednorození sourozenci…

Autoři analyzovali data 9832 dětí jednorozených a 236 dvojčat narozených v letech 1950-1956 ve skotském Aberdeenu. Ve věku sedmi let měla dvojčata IQ o 5,3 bodů nižší než jejich sourozenci a ve věku 9 let byl rozdíl 6 bodů. Rozdíly v IQ nebyly způsobeny socioekonomickými ani dalšími rodinnými charakteristikami. Autoři jev zčásti vysvětlují tak, že dvojčata mají zpomalený prenatální růst a kratší dobu gestace.

BMJ, 2005, 331, p. 1306

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!