Ediční plán na rok 2005

Psychotická onemocnění. Bipolární porucha. Deprese. Poruchy příjmu potravy. Hyperkinetická porucha u dětí. Úzkostné poruchy. Posttraumatická stresová porucha. Somatoformní poruchy. Hraniční porucha osobnosti. Akutní neklid.

Zdravotní rizika spojená s cestováním, komplexní poradenství před cestami do zahraničí. Očkování před cestou do zahraničí. Cestování osob s chronickými onemocněními. Cestování s dětmi. Cestovní lékárnička. Průjmy cestovatelů. Malárie, profylaxe malárie. Virové hepatitidy a cestování.

Posouzení tělesného růstu dítěte. Posouzení stavu výživy. Posouzení pubertálního vývoje. Posouzení růstu hlavy. Sledování neurologického vývoje. Vyšetření sluchu a vývoj řeči. Vyšetření zraku. Vyšetření krevních lipidů. Včasný záchyt tyreopatií. Včasný záchyt ortopedických vad. Prevence rizikového chování v adolescenci.

Rizika a komplikace akutních koronárních intervencí. Hod nocení průtoku věnčitými tepnami v katetrizační laboratoři. Reakce troponinů na perkutánní koronární intervenci. Význam koronárního ultrazvuku u intervencí. Statiny u akutních koronárních syndromů. Koronární stenty uvolňující farmaka.

Etiopatogeneze DM 1. a 2. typu. Syndrom inzulínové rezistence v diabetologii. Nefarmakologická léčba diabetu. Současná léčba perorálními antidiabetiky a inzulínem. Etiopatogeneze cévních komplikací u diabetiků. Mikroangiopatické a makroangiopatické komplikace. Neuropatické komplikace. Necévní komplikace diabetu. Budoucnost léčby a prevence DM 1. a 2. typu.

Nemocný s chlopenní vadou. Nemocný se synkopálními stavy. Nemocný se supraventrikulárními tachykardiemi. Nemocný po komplikovaném akutním infarktu myokardu. Nemocný s bolestmi na hrudi a normální koronární angiografií. Nemocný s rezistentní arteriální hypertenzí.

Praktické výstupy výzkumu bolesti. Bolest akutní a chronická. Orofaciální bolest. Viscerální bolest a její léčba. Bolesti zad. Failed back surgery syndrom. Primární bolesti hlavy. Fantomová bolest. Bolest při pokročilém nádorovém onemocnění. Epizodická bolest u onkologických nemocných.

Moderní urologická diagnostika. Terapie nádorů močového měchýře. Derivace moče po cystektomii a kvalita života. Problematika chronické pánevní bolesti u muže. Současnost v diagnostice a léčbě nádoru ledviny. Endoskopické řešení obstrukce horních močových cest. Hematurie v diagnostice urologických onemocnění. Ca prostaty. Hyperplazie prostaty.

Epileptické syndromy u dospělých. Epileptické syndromy u dětí. Zásady farmakoterapie epilepsie u dospělých pacientů. Zásady farmakoterapie epilepsie u dětí. Podstata farmakorezistence u epilepsie. Diagnostika u kandidátů epileptochirurgických výkonů. Invazívní video EEG a kortikální mapování. Typy epileptochirurgických výkonů. Neuropatologické nálezy u refrakterních epileptiků. Vagový stimulátor.

Laboratorní vyšetřovací metody v gastroenterologii. Indikace a přínos sonografického vyšetření břicha. Indikace, diagnostické a terapeutické možnosti endoskopických metod. Choroby jícnu a žaludku. Choroby tenkého a tlustého střeva. Choroby jater. Choroby žlučových cest. Choroby slinivky břišní.

Ohodnoťte tento článek!