editorial

Na úvod druhého ročníku časopisu Postgraduální medicína

Vážení čtenáři,

dostáváte do ruky již sedmé číslo časopisu Postgraduální medicína. Náš novorozenec tedy šťastně vstoupil do věku batolecího a uzavřel první rok své existence. Je mi potěšením konstatovat, že podle všech známek byl minulý rok pro náš časopis úspěšný. Zvláště nás těší, že o náš časopis roste zájem také na Slovensku. Podařilo se na plný úvazek získat trvalého vedoucího redaktora a jeho přínos k úrovni časopisu je zřetelný. Stabilizovala a rozšířila se redakční rada, v níž jsou nyní zastoupeny téměř všechny české lékařské fakulty i IPVZ. Postgraduální medicína je vzdělávacím časopisem pro širokou obec našich lékařů, kterým pomáhá orientovat se v nepřetržité záplavě medicínských informací a sledovat vývoj ve všech oblastech klinické medicíny. Ukázalo se, že toto naše krédo odpovídá potřebám lékařské veřejnosti a budeme se jím řídit i nadále.

V průběhu roku změnilo nakladatelství majitele; změna proběhla hladce a bez jakékoliv újmy na obsahu, formě či včasném vydávání časopisu. Nový vlastník vyjádřil Postgraduální medicíně jednoznačnou podporu a v tomto směru tedy není třeba mít o budoucnost časopisu obavy.

Redakční rada postupně získala stále se rozšiřující okruh autorů a nouzi o příspěvky nemáme, i když v tomto směru nemůže být žádný redaktor nikdy spokojen. Hlavní medicínské obory mají své pravidelné rubriky; články v nich uveřejňované procházejí standardním recenzním řízením. Za kvalitu monotematické části Focus odpovídá příslušný koordinátor, který je vybírán z našich předních odborníků. Po dohodě s Českou lékařskou komorou jsme zařadili do každého čísla časopisu test, který je tematicky vázán k článkům uveřejněným ve Focusu a jehož správným zodpovězením můžete získat body v rámci programu kontinuálního vzdělávání ČLK. V rubrice Rozhovor rozmlouváme s nejvýznamnějšími představiteli české medicíny o jejich práci a životě. V rubrice Vybrané souhrny seznamujeme čtenáře s nejnovějšími poznatky, vybranými z předních světových lékařských časopisů. Rubrika Vzdělávání informuje o připravovaných vzdělávacích akcích doma i v zahraničí. V průběhu r. 2000 připravujeme další změny, které by měly přispět ke zvýšení atraktivity časopisu. Protože jejich zavedení není pouze otázkou dobré vůle členů redakční rady, nebudu na tomto místě konkrétnější; změny budeme realizovat postupně a budou dárkem redakční rady a vydavatele našim čtenářům.

Na závěr děkuji jménem redakční rady všem našim čtenářům za projevenou přízeň a přeji jim i Postgraduální medicíně šťastný a úspěšný rok 2000.

Prof. MUDr. Jiří Horák,

předseda redakční rady

Ohodnoťte tento článek!