editorial

Vážení čtenáři,

nechtěná bezdětnost manželského páru není novým fenoménem ani zdravotním problémem moderní doby. Již v Bibli v knize Genesis můžeme číst příběh o Abrahámově ženě Sáře, která nemohla mít dítě. Jsou zde popisovány různé peripetie kolem tohoto problému i Boží zásah, po kterém Sára ve svých 90 letech otěhotněla a porodila syna Izáka.

V současné době je nechtěná bezdětnost běžným problémem manželských párů, stejně jako dvojic, které o několik let své přání mít dítě odložili. Z různých výzkumů průmyslových zemí vyplývá, že 15 – 20 % dvojic má problémy se splněním tohoto přání bez lékařské pomoci. Touto pomocí je dnes jak lékařské poradenství, tak klasická léčba sterility a infertility popisovaná ve všech učebnicích a především asistovaná reprodukce. Neplodné páry by měly být léčeny všemi dostupnými prostředky současné reprodukční medicíny. WHO již v roce 1977 definovala nedobrovolnou bezdětnost jako nemoc. Znamená to, že lidé mají mít možnost usilovat o reprodukční zdraví.

Zcela nové postupy k léčbě neplodnosti manželského páru přinesla asistovaná reprodukce. Cílem asistování při reprodukci není manipulace s přírodou, ale optimalizace přirozené fertilní schopnosti páru, který žádá lékaře o pomoc.

Mimotělní oplození oocytů přineslo pomoc tisícům manželských párů, kterým medicína nebyla do té doby schopna zajistit narození dítěte z důvodů tubární neplodnosti. Ta byla také první indikací k užití této metody. Postupem doby dochází k rozšiřování indikací (především o oblast mužské neplodnosti a další vývoj metody vedl postupně ke zformování samostatného interdisciplinárního oboru – reprodukční medicíny. Jedná se o aktuální a intenzivně se rozvíjející oblast. Dokladem toho je skutečnost, že 23 let po prvním mimotělním oplození a narození dítěte po IVF se na toto téma léčby pořádají odborné sjezdy na všech úrovních, včetně sjezdů světových za účasti tisíců specialistů.

Asistovaná reprodukce dnes představuje celou škálu diagnostických, terapeutických, klinických a laboratorních metod, jejichž základem je manipulace s pohlavními buňkami. V České republice působí 14 center asistované reprodukce, která jsou akreditována k provádění této činnosti.

Focus dnešního čísla je sestaven ze dvou součástí:

1. Novější poznatky z oblasti sterility a infertility. Byla snaha se vyhnout opakování učebnicových textů, takže byly zařazeny kapitoly, které jsou zcela nové nebo v nichž je zřetelný pokrok.

2. Zcela novou kapitolou je vlastní asistovaná reprodukce. Je samozřejmé, že se obě oblasti mohou v určitých kapitolách překrývat.

  • *Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.**
Ohodnoťte tento článek!