editorial

Vážení čtenáři, číslo Postgraduální medicíny, které právě teď otevíráte, je věnováno klinické farmakologii, oboru relativně velmi mladému. Tento obor je dosud tak málo zakotvený v povědomí značné části (i odborné) veřejnosti, že jen zasvěcení vědí, kam zařadit klinického farmakologa, a jen osvícení vědí, jak ho „použít“…

Vážení čtenáři,

číslo Postgraduální medicíny, které právě teď otevíráte, je věnováno klinické farmakologii, oboru relativně velmi mladému. Tento obor je dosud tak málo zakotvený v povědomí značné části (i odborné) veřejnosti, že jen zasvěcení vědí, kam zařadit klinického farmakologa, a jen osvícení vědí, jak ho „použít“. Myslíme si, že je to škoda, a proto je nám velikým potěšením představit vám nyní tento obor uceleně, v jednom Focusu, a to v různých aspektech.

Klinická farmakologie je definována jako interdisciplinární obor, který integruje experimentální farmakologii s klinickými a paraklinickými obory s cílem studovat a objektivními metodami hodnotit účinek léku u zdravého i nemocného člověka. Pod pojem klinická farmakologie spadá tedy především:

klinická farmakokinetika (terapeutické monitorování hladin léčiv, TDM),


farmakoepidemiologie, farmakovigilance,


farmakoekonomika,


farmakogenetika,


metodologie klinických studií.

Co tedy vlastně klinická farmakologie na medicínském „trhu“ nabízí? Zjednodušeně se dá říci, že je to:

servis (terapeutické monitorování hladin léčiv, léková informační centra),


výzkum (vývoj nového léku, klinická farmakokinetika, farmakoepidemiologie, farmakoekonomika),


edukace (informace o nových léčivech, nežádoucí účinky léčiv, lékové interakce, údaje o spotřebě apod.).

Focus, který vám předkládáme, je snahou o vyvážený pohled na současné poznatky a trendy v našem oboru. Doufáme, že bude pro vás přínosem a zároveň povzbuzením ke spolupráci s námi.

Dočtete se o vlivech onemocnění na individuální variabilitu lékové odpovědi, a to jak v rovině farmakokinetiky (osudu léčiva v organismu), tak farmakodynamiky (účinky léčiv). Připravili jsme pro vás přehled důležitých lékových interakcí a jejich mechanismů, jejichž znalost pomáhá zvýšit bezpečnost a účinnost léčby. Z oblasti farmakogenetiky vám nabízíme článek o genetickém polymorfismu v metabolismu léčiv, který opět může být příčinou odlišné terapeutické odpovědi u jednotlivých pacientů. Uvidíte, že studium spotřeby léčiv tu není, aby nám suchá statistika znepříjemňovala život, ale že jeho cílem je optimalizace používání léčiv na podkladě vyhodnocování jeho kvality. Klinicky aplikovaná farmakokinetika se představí terapeutickým monitorováním hladin léčiv (TDM), bioekvivalenčními studiemi a simulacemi průběhu hladin léčiv. V neposlední řadě vám poodhalíme tajemství objektivního určování finančně vyjádřené hodnoty léku pomocí principů farmakoekonomiky.

Milí kolegové, nebojte se tedy tohoto Focusu, nebojte se klinické farmakologie a už vůbec se nebojte klinických farmakologů. Mohou Vám být dokonce i užiteční!

Jen s chutí zalistujte a posuďte sami…

MUDr. Jitka Patočková

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF, Ústav farmakologie

Ohodnoťte tento článek!