Editorial

Vážení čtenáři, oční lékařství prošlo za posledních dvacet let nevídaným rozvojem jako málokterá oblast medicíny a stalo se plně chirurgickým oborem. Příkladem je chirurgie senilního šedého zákalu (katarakty) a její nejčastější komplikace – sekundární katarakty. Chirurgie pouze těchto dvou jednotek odčerpá nejvíce finančních prostředků ze systému Medicare v USA…

Vážení čtenáři,

oční lékařství prošlo za posledních dvacet let nevídaným rozvojem jako málokterá oblast medicíny a stalo se plně chirurgickým oborem. Příkladem je chirurgie senilního šedého zákalu (katarakty) a její nejčastější komplikace – sekundární katarakty. Chirurgie pouze těchto dvou jednotek odčerpá nejvíce finančních prostředků ze systému Medicare v USA, které jsou určeny pro veškeré chirurgické výkony – např. prostatektomie je v tomto žebříčku na pátém místě, koronární bypass na pátém místě atd. Je to dáno četností výkonů.

Kapitola o moderních trendech léčby katarakty je tedy nanejvýše aktuální. Šedý zákal jako typická nemoc stáří nevyjasněné multifaktoriální patogeneze představuje závažný sociální a ekonomický problém a chirurgický zákrok je jeho jediná možná léčba. Šedý zákal je také nejčastější příčina slepoty ve světě. Odhaduje se cca 25 miliónů slepých lidí z důvodů katarakty a její prevalence je 50 % ve věku mezi 65-74 lety věku a zvyšuje se na 70 % nad věk 74 let.

Senilní makulární degenerace je hlavní příčinou slepoty u pacientů starších 50 let v Evropě a v USA. Porucha zrakové ostrosti vzniká v důsledku vrůstání nových cév z choriokapilaris, které poškozují pigmentový epitel sítnice a její senzorickou část. Celý proces končí v nepříznivém případě disciformní jizvou. Patogeneze této choroby není do detailu vysvětlena, ale jako příčina se nejčastěji uvádí arterioskleróza, oxidační mechanismy a do úvahy také přicházejí genetické faktory, vitamínové deficience, UV záření atd. Možnosti terapie jsou často omezené, a pokud je léčba indikována a je úspěšná, zabrání v pokračování choroby. O nejnovějších možnostech léčby a možných příčinách této choroby typické pro starší generaci pojednává další kapitola časopisu.

Prevalence slepoty u zeleného zákalu (glaukomu) je 5,2 miliónu lidí. Ve statistikách příčin slepoty ve světě figuruje na třetím místě za kataraktou a trachomem. Frekvence výskytu této choroby rychle stoupá s věkem. U pacientů ve věku 70 a více let je až 8x častější než u generace čtyřicátníků. Z více typů glaukomu představuje glaukom otevřeného úhlu největší problém. Tato choroba má plíživý začátek a často progreduje bez potíží pro nemocného. Proto považuji za velmi důležité, aby oční lékař na tuto nemoc vždy pamatoval a aby s jejími principy byli seznámeni i lékaři jiných oborů.

Exponenciální růst lidské populace a prodlužování věku zvýší v brzké době počet lidí nad 65 let až o 100 %. Tím se zvětší i počet očních onemocnění typických pro tyto starší generace, a proto považuji úmysl redakce seznámit čtenáře s touto problematikou za velmi užitečný.

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

Ohodnoťte tento článek!