Editorial

Vážení čtenáři, kardiovaskulární onemocnění, tedy komplikace aterosklerózy, zůstávají pandemií současné doby. Přibližně jedna třetina ze všech úmrtí na celém světě má jako příčinu onemocnění srdce a tepen. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 1990 na tato onemocnění 14,7 miliónu osob, v roce 1999 to bylo již 17 miliónů obyvatel planety Země. Proč se společnosti přes obrovské pokroky vědy i techniky stále nedaří tento nepříznivý vývoj ovlivnit?…

Vážení čtenáři,

kardiovaskulární onemocnění, tedy komplikace aterosklerózy, zůstávají pandemií současné doby. Přibližně jedna třetina ze všech úmrtí na celém světě má jako příčinu onemocnění srdce a tepen. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zemřelo v roce 1990 na tato onemocnění 14,7 miliónu osob, v roce 1999 to bylo již 17 miliónů obyvatel planety Země. Proč se společnosti přes obrovské pokroky vědy i techniky stále nedaří tento nepříznivý vývoj ovlivnit?

Prvním faktorem je trvalé stárnutí naší populace – jen ve Spojených státech amerických bude v roce 2010 více než 40 miliónů obyvatel starších 65 let. Kromě toho explozívně narůstá prevalence obezity – podle WHO je na světě více než miliarda obézních mužů a žen! Přibývá také nemocných s diabetem 2. typu, hypertenzí, hyperlipidémií, a proto také s aterosklerózou. Je velmi znepokojivé, že více než polovina naší populace pravidelně nesportuje, jedna třetina nemá fyzickou zátěž vůbec. Nesmírně alarmující pak je, že přibývá rizikových faktorů aterosklerózy u mladé generace – naše děti jsou stále častěji obézní, mají nesprávné dietní návyky, málo sportují a často kouří. Odhady uvádějí, že ve věku do 15 let má v současné době polovina dětí nadváhu, pravidelně kouří 30 % žáků středních škol.

V tématu Focusu jsme se pokusili shrnout některé aspekty závažné problematiky aterosklerózy. Poznatky o její etiologii a patogenezi se v posledních letech každým rokem rozšiřují, tak jako v řadě jiných oblastí medicíny se dostaly na úroveň molekulární. Tyto poznatky se stále častěji promítají do aplikace nových diagnostických metod. Neinvazívními a invazívními technikami můžeme dnes hodnotit nejen rozsah aterosklerózy v různých oblastech cirkulace, ale také složení plátů a jejich funkční význam. V našich souhrnech jsme se dále zaměřili na některé možnosti léčby jednak rizikových faktorů aterosklerózy – hypertenze, hyperlipidémie, jednak na důsledky již rozvinutých forem aterosklerózy v oblasti věnčitých tepen a aorty. Farmakologická a intervenční léčba tvoří dnes úzce propojený komplex postupů, které využíváme v léčbě jak chronických stavů, tak akutních komplikací aterosklerózy. Úspěchy v časné diagnostice a ve všech oblastech léčebných postupů však nesmí vést k pasívnímu přijímání informací o varovných trendech uvedených výše. Základy široké prevence musí vycházet ze změny stravovacích návyků a životosprávy s důrazem na aktivní ovlivnění výskytu rizikových faktorů, které neodvratně vedou k rozvoji aterosklerózy.

Je jistě dokladem koncepční práce redakce časopisu, že tuto velmi závažnou problematiku vybrala jako téma Focusu. Byli bychom rádi, kdyby v souboru článků čtenáři nalezli informace, které využijí pro svou práci ve prospěch našich nemocných.

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!