editorial

Vážení čtenáři,

gerontorevmatologie není jen novým pojmem. Je jen logickým vyústěním známé skutečnosti, že s vyšším věkem přibývají mimo jiné v oblasti pohybového aparátu problémy, které můžeme označit jako revmatické. Vyžadují zvláštní pozornost diagnostickou a speciální péči terapeutickou.

Gerontorevmatologie má tedy především aspekt nozografický. Z hlediska výskytu kloubních a páteřních onemocnění staršího věku stojí samozřejmě na prvním místě osteoartróza váhonosných kloubů a degenerativní změny na páteři se širokou plejádou jejich projevů a handicapů. Zvláštní postavení zde mají samostatné nozologické jednotky degenerativního charakteru, jako je např. difúzní idiopatická hyperostóza. Není třeba zmiňovat metabolická onemocnění skeletu, kterým je stále věnována široká pozornost. Jejich výskyt sice není ohraničen věkově, ale přece jen si je spojujeme se stárnutím, které může komplikovat řadou omezení.

Zvláštní kapitolu tvoří revmatická onemocnění do určité míry specifická pro nemocné starších věkových skupin. Sem patří revmatická polymyalgie, některé destruktivní kloubní procesy (např. ramenního kloubu), kloubní projevy provázející nádorová onemocnění (polyartritida při karcinomu, hypertrofická osteoartropatie pulmonální u karcinomu plic aj.).

Konečně některá systémová revmatická onemocnění, která považujeme za onemocnění mladšího věku, mohou postihnout i starší nemocné a jejich klinický obraz a průběh může být někdy odlišný. Platí to pro revmatoidní artritidu a systémový lupus erythematodes.

Vážným problémem gerontorevmatologie je farmakoterapie revmatických potíží. Změny metabolismu léčiv ve starém organismu mohou vést k farmakokineticky podmíněným nežádoucím účinkům. Statistiky ukazují, že bolesti v oblasti pohybového aparátu jsou nejčastější stížností starých jedinců. Proto je často nevyhnutelná potřeba analgetické a protizánětlivé terapie. Většina antirevmatik a analgetik patří mezi rizikové léky. Proto také vystupují do popředí prostředky léčby nefarmakologické.

Dále jsme postaveni před problém polymorbidity, který si vynucuje podávání širokého spektra léčiv. Do tohoto se snažíme zakomponovat i farmakoterapii antirevmatickou.

Specifický přístup si zasluhuje rehabilitace a reedukace starších nemocných. Přiměřeně funkční pohybový systém je jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitního života ve stáří. V oblasti rehabilitace starých nemocných s revmatickými chorobami máme hodně co dohánět – zejména na poli dostupnosti této péče.

Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

Ohodnoťte tento článek!