Editorial

Vážení čtenáři,

Vážení čtenáři,

transplantace orgánů v roce 2007 v České republice zachránily nebo prodloužily život více než 600 nemocným. Po pionýrských začátcích dnes představují rutinní metody. Transplantace se provádí v transplantačních centrech, transplantace ledviny v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, ve FN Motol (dětští příjemci), FN Plzeň, FN Hradec Králové, Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně, FN Olomouc a FN Ostrava.

V České republice se ale provádí i náročné transplantace jater či srdce (IKEM Praha, CKTCH Brno), pankreatu či Langerhansových ostrůvků (IKEM), připravuje se první transplantace střeva (IKEM). Obor transplantologie představuje jeden z velmi úspěšných programů české medicíny. Spojuje v sobě interní a chirurgické obory a je zcela závislý na komplementu, biochemii, imunologii a patologii. Jedná se tak o typicky mezioborovou problematiku.

Léčba nemocných v konečném stadiu selhání orgánů je extrémně náročná jak medicínsky, tak finančně a navíc představuje (kromě nemocných trpících selháním ledvin) pouze přemostění k samotné transplantaci. Smyslem transplantací ledvin je plná rehabilitace nemocných a jejich návrat do plnohodnotného života. Z pohledu sociálního pojištění je účelem transplantací změna sociálního statusu z příjemců sociálních dávek na plátce zdravotního a sociálního pojištění.

Transplantace orgánů by nebyly možné bez dárců orgánů. Naprostou většinu z nich představují dárci se smrtí mozku hospitalizovaní na ARO různých nemocnic. Bez aktivní reference dárců anesteziology a bez jejich spolupráce s transplantačními centry by nikdy nebylo dosaženo takového rozvoje oboru. Žijící dárci poskytují svůj párový orgán (ledvinu) nebo část svého regenerace schopného orgánu (jater) pro svého blízkého.

Transplantace ledvin od žijících dárců představuje dokonce metodu, jak se nemocný může zcela vyhnout dialýze – uvážíme-li, že doba přežití takového štěpu je delší než 15 let. Bohužel jsme v roce 2008 svědky poklesu počtu dárců orgánů, a logicky tak i transplantací. Vysvětlení tohoto jevu není jednoduché, ale jednou z možností je zvýšit povědomí o transplantacích v odborné veřejnosti. Proto jsme rádi, že toto číslo Postragraduální medicíny je věnováno právě tomuto tématu.

Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Ohodnoťte tento článek!