Editorial

Vážení čtenáři, angiologie – cévní interna, které je věnováno toto číslo Postgraduální medicíny, patří k mladším internistickým oborům. Vznikla vyčleněním z kardiologie, které se u nás odehrálo poměrně nedávno, přibližně před 15 lety.

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Důvodů pro vznik angiologické specializace byla celá řada, ale především to byl velký rozvoj kardiovaskulární problematiky a potřeby péče o pacienty. Kardiologie se stala mohutným oborem se stále větším a specificky zaměřeným obsahem, kde zbýval mnohem menší prostor pro cévní onemocnění, než tomu bylo v době jejího vzniku. Přitom v cévní problematice se odehrával podobný rozvoj, se zdůrazněním vlastních přístupů. Další nezanedbatelnou okolností byla existující dobře rozvinutá cévní chirurgie, týkající se však naprosté menšiny pacientů, a paradoxně oproti ní chybějící nebo nedostatečná péče cévních internistů, která připadá v úvahu u ostatních, přibližně 95 % cévních pacientů. Navíc, cévní onemocnění, ať už tepenná nebo žilní, patří k vůbec nejčastějším a prognosticky nejzávažnějším zdravotním postižením v populaci.

Nedávno uplynulé výročí 20 let od listopadu 1989 bylo příležitostí, abychom si připomněli, k jakým úžasným změnám od té doby došlo. Pokud hodnotíme události týkající se oboru angiologie, je možno prohlásit, že se jednalo o léta neobyčejného rozvoje a aktivity. Podařilo se do značné míry plnit někdejší představy našich předchůdců-průkopníků oboru a vytvářet základy pro vznik sítě angiologické péče, která je koncipována ve dvou úrovních. Vedle ambulantních angiologických ordinací v terénu se v zařízeních typu fakultních nemocnic rozvíjí – jako jedna ze součástí budovaných kardiovaskulárních center – síť specializovaných angiologických pracovišť.

Kromě specializované péče by tato zařízení měla být i místem vzdělávání, výzkumné činnosti a případných preventivních programů na úrovni populace. Současná hlavní pracoviště oboru v naší zemi, s akreditací pro postgraduální vzdělávání, se nacházejí v Praze na II. interní klinice kardiologie a angiologie VFN, na III. interní-kardiologické klinice FNKV, v IKEM a dále ve FN v Plzni, Hradci Králové, Brně a ve Vítkovické nemocnici a FN v Ostravě. Jednotlivé články obsažené ve Focusu Angiologie tohoto časopisu jsou vybrány tak, aby v co nejširší míře reprezentovaly uvedená pracoviště a zároveň poskytovaly příklady aktuálních témat z problematiky tepenných, žilních, lymfatických a mikrocirkulačních poruch.

Ohodnoťte tento článek!