EDITORIAL

Vážení předplatitelé a možná i „neplatiči“ obdarovaní tímto výtiskem!
Psaní editorialů se většinou svěřuje moudrým, zasloužilým, sečtělým a zkušeným odborníkům, nebo zase spíše podivínům, od nichž se očekává něco výstředního, a tím pádem i více čtivého. Sebe neřadím mezi žádné z nich. Mám však tu čest přechodně na Urologické klinice v Praze na Karlově „velet“ autorům tohoto čísla. Jsou to – až na pořadatele následujících článků, doktora Nováka – mladíci, resp. mladé lékařky. Je to tedy pro mne dvojí radost – jednak vnímám jejich ochotu či poslušnost splnit pokyn jejich přednosty kliniky a využít šanci publikovat, a současně se opět přesvědčit, že naši mladí autoři jsou již těmi literárně sečtělými a schopnými sepsat na dané téma kvalitní, srozumitelný a didakticky správně konstruovaný edukační text.
V dnešní době není snadné oslovit lékaře dalším odborným textem. Žijeme ve šťastné době přebytků, kdy nabídka převyšuje poptávku a nejinak tomu je i ve vzdělávání. Periodikum „Postgraduální medicína“ patří mezi „klasiky“ poskytovatelů moderních informací z medicíny. V tomto čísle se dočtete o tématech někdy i tabuizovaných, jako jsou například nádory penisu, poruchy erekce, dozvíte se o současných možnostech léčby pokročilého karcinomu prostaty, o nádorech močového měchýře, ale také o o imunoterapii močových infekcí nebo o jedné z nejčastějších vrozených vad u chlapců – o hypospadii.
Přeji tomuto číslo, aby bylo většinou čtenářů přečteno – nikoliv jen rozbaleno…
S úctou k autorům i čtenářům

O autorovi| Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakutní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ohodnoťte tento článek!