Endarterektomie karotid je lepší než stenting

Výsledky evropské studie ICSS (International Carotid Stenting Study) zřejmě zklamaly příznivce stentingu karotid. Randomizované studie se zúčastnilo 1713 nemocných se symptomatickou stenózou karotidy, z nichž polovina podstoupila klasickou endarterektomii a polovině autoři implantovali do zúžené karotidy stent.

Po čtyřech měsících sledování se ukázalo, že ve skupině nemocných po vložení stentu se častěji vyskytly závažné mozkové příhody či případy úmrtí (4,0 % vs. 3,2 %), v kombinaci s infarktem myokardu to bylo dokonce 8,5 % vs. 5,2 %. Celkově bylo riziko mozkové příhody téměř dvakrát a riziko smrti z jakékoli příčiny třikrát vyšší ve skupině po stentingu v porovnání se skupinou po endarterektomii. Naopak ve stentové skupině byly méně časté hematomy a poruchy periferních kraniálních nervů. Je však zřejmé, že endarterektomie je metodou volby v léčbě symptomatické stenózy karotidy.

The Lancet, 2010, 375, p. 985–997

Ohodnoťte tento článek!