Eprotirom v léčbě dyslipidémie

Léky imitující účinek tyreoidálních hormonů (tyreomimetika) mají zřejmě slibnou budoucnost v léčbě dyslipidémií. Švédsko-americký tým odborníků ve své pilotní studii prokázal, že tyreomimetikum eprotirom účinně snižuje sérové koncentrace proaterogenních lipidů.

Randomizované multicentrické studie se zúčastnili nemocní s dyslipidémií již léčenou statiny, kteří byli po dobu 12 týdnů léčeni buď eprotiromem v různých dávkách, nebo placebem. Ukázalo se, že eprotirom účinně snížoval sérové koncentrace LDL-cholesterolu, a to ve vzrůstajících dávkách o 7 až 32 %. Podobný efekt byl patrný i na koncentrace apolipoproteinu B, triglyceridů a Lp(a) lipoproteidu. Autoři nezaznamenali nežádoucí účinky eprotiromu na kardiovaskulární či muskuloskeletální systém. Eprotirom neovlivňoval koncentrace tyreostimulačního hormonu ani trijodotyroninu, ačkoli snižoval sérové koncentrace tyroxinu. Zda je bezpečný i z dlouhodobého hlediska, musí ukázat další studie.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 906–9016

Ohodnoťte tento článek!