Eradikace nosičství S. aureus chrání před infekcemi ran

Britští autoři ve spolupráci s vietnamskými odborníky publikovali studii, v níž dokazují, že eradikací S. aureus při příjmu nemocných před operací je možno předejít pozdějším infekčním komplikacím rány.

Autoři vyšetřili polymerázovou řetězovou reakcí 6771 nemocných na nosičství S. aureus. Polovinu z 917 pozitivních nemocných pak zbavili nosičství pomocí nosní masti s mupirocinem a mýdla s chlorhexidinem, druhé polovině dali placebo. Ukázalo se, že se u bývalých nosičů S. aureus vyskytly pooperační infekční komplikace vyvolané S. aureus v 3,4 %, zatímco u současných nosičů to bylo v 7,7 %. Redukce relativního rizika infekční komplikace tak dosáhla 58 %. Eradikace nosičství dokázala nejúčinněji předejít infekcím hlubokých ran. Mortalita byla v obou skupinách stejná.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 9-17

Ohodnoťte tento článek!