Erektilní dysfunkce jako předzvěst ischemické choroby srdeční

Autoři sekce „News extra“ v prosincovém vydání BMJ porovnávají studie zabývající se vztahem erektilní dysfunkce a ischemické choroby srdeční (ICHS)…

Nejnovější řecká studie zjistila asymptomatickou ICHS podle koronarografie téměř u čtvrtiny z 26 mužů s erektilní dysfunkcí. Přitom asymptomatická ICHS dosahuje v obecné populaci jen asi 4 %. Jiná studie u 162 nemocných zjistila, že prevalence erektilní dysfunkce byla vysoká u osob s chronickou anginou pectoris a více postiženými koronárními tepnami (66 %), zatímco muži s anamnézou akutního infarktu myokardu při postižení jediné koronární tepny trpěli erektilní dysfunkcí pouze v 18 %. Také bylo zjištěno, že muži s anamnézou infarktu myokardu a s erektilní dysfunkcí měli šestkrát vyšší pravděpodobnost postižení několika koronárních tepen než muži s normální erektilní funkcí. Z těchto studií vyplývá, že by muži s erektilní dysfunkcí měli být vyšetřeni vzhledem k vysokému riziku kardiovaskulárního onemocnění.

BMJ, 2004, 329, 1366, published online 11 December

Ohodnoťte tento článek!