Febuxostat účinnější než alopurinol

Titulní obrázek

Febuxostat je nový nepurinový selektivní inhibitor xantinoxidázy. Americká studie prokázala, že účinněji snižuje sérovou hladinu kyseliny močové než tradiční alopurinol…

Studie se zúčastnilo 762 nemocných se dnou a s hyperurikémií. Po dobu jednoho roku byli léčeni buď alopurinolem (300 mg pro die), nebo febuxostatem v dávce 80 a 120 mg. Dlouhodobé snížení hladiny kyseliny močové pod 360 * mol/l bylo dosaženo u 53 % osob léčených 80 mg febuxostatu a u 62 % léčených 120 mg febuxostatu, oproti pouhým 21 % léčených alopurinolem (p

Ohodnoťte tento článek!