Fentermin a topiramát v léčbě obezity

Výsledky studie CONQUER jistě těší farmaceutickou společnost Vivus, která vyrábí preparát Qnexa. Tato randomizovaná studie fáze 3 totiž potvrdila účinnost kombinace fenterminu, jenž cestou amfetaminu a fenyletylaminu potlačuje chuť k jídlu, a antiepileptika topiramátu v redukci hmotnosti.

Americký úřad pro potraviny a léčiva v minulosti totiž odmítl registrovat tento kombinovaný preparát pro řadu nežádoucích účinků (suicidální tendence, palpitace, poruchy paměti a vrozené vady). Studie CONQUER se zúčastnilo 2487 nemocných s body mass indexem 27-45 kg/m2 a minimálně dvěma komorbiditami souvisejícími s metabolickým syndromem. Autoři účastníky randomizovali na skupinu placebovou a dvě skupiny léčené fenterminem s topiramátem v různých dávkách.

Po roce sledování zhubli lidé v placebové skupině o 1,4 kg, ve skupině s nižší dávkou fenterminu/topiramátu o 8,1 kg a ve skupině s dávkou vyšší o 10,2 kg. Nejčastějšími nežádoucími účinky bylo sucho v ústech, parestézie, zácpa, nespavost, motání hlavy. Depresivní epizody prodělalo 7 % nemocných ve skupině na vyšší dávce kombinačního preparátu; podobně úzkostné poruchy se v této skupině vyskytly v 8 %. Autoři se domnívají, že by Qnexa i přes tyto nežádoucí účinky mohla být široce předepisována obézním pacientům.

The Lancet, 2011, 377, p. 1341-1352

Ohodnoťte tento článek!