focus obsah

Koordinátor: prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.

Autoři

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Geriatrická klinika

IPVZ, Subkatedra gerontologie a geriatrie

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Revmatologický ústav, Praha IPVZ, Subkatedra revmatologie

Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

Revmatologický ústav, Praha

RNDr. Vladimír Bošák, PhD.

Doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Doc. MUDr. Helena Tauchmannová, PhD.

MUDr. Alena Tuchyňová, PhD.

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Slovenská republika

MUDr. Richard Imrich, PhD.

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava, Slovenská republika

MUDr. Svetoslav Štvrtina

Ústav patologickej anatómie LF UK, Bratislava, Slovenská republika

MUDr. Věra Vavrdová

Univerzita Palackého v Olomouci, LF a FN, III. interní klinika

MUDr. Marie Sedláčková

Fakultní Thomayerova nemocnice, revmatologické a rehabilitační oddělení

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, III. interní klinika

Doc. MUDr. Vít Krupař, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická

Doc. MUDr. František Perlík, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, Farmakologický ústav 1. LF a VFN

IPVZ, Subkatedra klinické farmakologie

Ohodnoťte tento článek!