focus: Osteoporóza

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Autoři

Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Doc. MUDr. Hanuš Wilczek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, III. interní klinika

MUDr. Andrea Nováková

Doc. MUDr. Ivana Žofková, DrSc.

Endokrinologický ústav, Praha

Prof. MUDr. Vladimír Palička, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, FN Hradec Králové, Osteocentrum Ústav klinické biochemie a diagnostiky

Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagnostiky

MUDr. Pavla Řehořková

Univerzita Karlova v Praze, FN Hradec Králové, Osteocentrum

MUDr. Antonín Pohlídal

FnsP Ostrava, Ústav klinické biochemie

MUDr. Jiří Žák

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Geriatrická klinika

MUDr. Petr Kasalický, CSc.

I. interní katedra IPVZ, Diagnostické centrum MEDISCAN, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

ÚVN Praha a VLA JEP, Endokrinologická a osteologická ambulance

MUDr. Václav Vyskočil

Univerzita Karlova v Praze, FN Plzeň, II. interní klinika, Osteocentrum

MUDr. Jiří Jenšovský

ÚVN Praha, Osteocentrum

Ohodnoťte tento článek!