Glykovaný hemoglobin a kardiovaskulární riziko u zdravých

Nově se glykovaný hemoglobin (HbA1c) začíná prosazovat v diagnóze diabetes mellitus trochu na úkor lačné glykémie. Američtí autoři nyní prokázali, že i u nediabetiků je sérová koncentrace HbA1c úzce spojena s rizikem diabetu, kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí z jakékoli příčiny.

Studie se zúčastnilo přes 11 tisíc lidí bez diabetu a bez anamnézy kardiovaskulárního onemocnění. Statistická analýza ukázala, že zatímco vztah HbA1c a kardiovaskulárního rizika a rizika diabetu byl přímo úměrný, křivka vztahu vůči úmrtí z jakékoli příčiny měla tvar písmene J. Rovněž vycházelo, že HbA1c byl přesnějším predikátorem uvedených rizik než lačná glykémie. Na základě svých výsledků autoři doporučují používat HbA1c jako diagnostický test diabetes mellitus.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 800–811

Ohodnoťte tento článek!