Gynekologická onkologie

Autoři

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

MUDr. Petr Šafář, CSc.

MUDr. Jan Toman

Doc. MUDr. Miloš Zavadil, DrSc.

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.

Nemocnice Kladno, Gynekologicko-porodnické oddělení, Endoskopické výukové centrum, Spolupracující pracoviště 1. LF UK v Praze

Doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.

MUDr. Pavel Strnad, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Gynekologicko-porodnická klinika

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

MUDr. Jaromíra Šubrtová

Univerzita Karlova v Praze, Gynekologicko-porodnická klinika LF, Plzeň

Ohodnoťte tento článek!