Heparin vs. enoxaparin v léčbě akutní ICHS

Titulní obrázek

Enoxaparin, nízkomolekulární heparin, se po více než deseti letech výzkumu zdál být účinnější v léčbě akutní ischemické choroby srdeční (ICHS) než konvenční heparin…

Uvádělo se, že snižoval incidenci časného úmrtí či reinfarktu o 10 %. Nejnovější rozsáhlá studie, které se zúčastnilo téměř 10 000 nemocných s akutní ICHS, však tento účinek neprokázala. Všichni nemocní byli léčeni podle nejnovějších terapeutických směrnic. Kromě jiného obdrželi jako antikoagulační terapii buď enoxaparin, nebo heparin; následovala koronární intervence. Výsledky byly stejné: 18 % nemocných v obou skupinách do šesti měsíců zemřelo nebo mělo infarkt myokardu a do konce prvního roku zemřelo 7 % nemocných v obou skupinách. Zdá se tedy, že jedinou výhodou enoxaparinu je jeho snadnější aplikace.

JAMA, 2005, 294, p. 2594-2600

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!