Hormonální substituční léčba zvyšuje mortalitu na karcinom plic

Další výsledky americké studie Women´s Health Initiative přidělají vrásky zastáncům kombinované hormonální substituční terapie (HRT) u postmenopauzálních žen. Autoři zjistili, že HRT sice neovlivňuje incidenci karcinomu plic, ale zvyšuje počet úmrtí na něj.

V rámci studie bylo sledováno téměř 17 000 postmenopauzálních žen se zachovanou dělohou, z nichž náhodně vybraná polovina užívala HRT a druhá polovina placebo. Ženy byly sledovány po střední dobu 8 let, z toho užívaly necelých 6 let HRT. Oproti placebové skupině se sice vyskytlo více případů karcinomu plic, avšak tento rozdíl nebyl statisticky významný. Významný rozdíl však byl v počtu úmrtí na karcinom plic: 73 v HRT skupině a 40 ve skupině kontrolní, relativní riziko zvýšené o 71 %, p = 0,01. Šlo převážně o nemalobuněčné karcinomy.

The Lancet, 2009, 374, p. 1243–1251

Ohodnoťte tento článek!