Hospitalizace a riziko demence u starších lidí

Američtí autoři ze Seattlu zjistili, že náhlé kritické onemocnění a z toho vyplývající hospitalizace zhoršují kognitivní funkce starších lidí a zvyšují riziko demence. Studie se zúčastnilo 2929 osob starších 65 let, kteří při vstupu do studie měli normální kognitivní funkce.

Pravidelně po dvou letech podstoupili vyšetření kognitivních funkcí pomocí skórovacího dotazníku. Za šest let sledování bylo 1287 účastníků alespoň jednou hospitalizováno pro život neohrožující onemocnění a 41 pro onemocnění život ohrožující. Ukázalo se, že oproti lidem, kteří hospitalizováni nebyli (146 případů demence na 1601 osob), byla hospitalizace pro život ohrožující onemocnění spojena s 2,3krát zvýšeným relativním rizikem demence (5 případů demence). Hospitalizace pro méně závažné onemocnění byla spojená s 1,4krát zvýšeným rizikem demence (228 případů demence).

JAMA, 2010, 303, p. 763–770

Ohodnoťte tento článek!