Hydrokortison při polytraumatech: ano, či ne

Francouzská randomizovaná studie HYPOLYTE potvrdila pozitivní terapeutický efekt preventivního podávání hydrokortisonu u nemocných po polytraumatu. Studie se zúčastnilo 150 nemocných po závažném traumatu, léčených na sedmi jednotkách intenzívní péče.

Autoři nemocné náhodně rozdělili na ty, které léčili kontinuální infúzí hydrokortisonu (200 mg/den prvních pět dní, následovaných 100 mg šestý a 50 mg sedmý den), a na skupinu placebovou. Zatímco ve skupině léčené hydrokortisonem došlo k rozvoji nozokomiální pneumonie do 28. hospitalizačního dne ve 36 % případů, ve skupině placebové to bylo v 51 % (p = 0,007). Podání hydrokortisonu rovněž zkrátilo dobu na ventilátoru o čtyři dny a také snížilo výskyt hyponatrémie. Na úmrtnost však hydrokortison vliv neměl.

Ohodnoťte tento článek!