Hypertenze v dětství a mládí se podceňuje

Ačkoli prevalence hypertenze v dětství se spolu s obezitou zvyšuje, podle americké studie uniká řada dětí a dospívajících s arteriální hypertenzí správné diagnóze. Do studie bylo zařazeno přes 14 tisíc dětí od 3 do 18 let, u kterých byl v rámci studie alespoň třikrát změřen krevní tlak.

Autoři zjistili, že zatímco hypertenzí trpělo 507 (3,6 %) dětí, pouze 131 z nich (26 %) mělo záznam o této diagnóze již předtím v dokumentaci svého praktického lékaře. Dalších 485 dětí (3,4 %) mělo krevní tlak na hranici hypertenze. Odpovídající záznam v dokumentaci byl nalezen jen u 55 (11%) z nich.

Pravděpodobnost správné diagnózy se zvyšovala s věkem dítěte, výškou, počtem diagnóz souvisejících s obezitou a s mírou zvýšení krevního tlaku. Problémem v diagnóze arteriální hypertenze se jevila hlavně náročnost interpretace hodnot krevního tlaku v závislosti na věku a výšce dítěte.

JAMA, 2007, 298, p. 874-879

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!