Hysterektomie vyvolává stresovou inkontinenci moči

Rozsáhlá švédská studie prokázala,že hysterektomie výrazně zvyšuje riziko stresové inkontinence moči. Autoři analyzovali údaje o více než 165 000 ženách podstoupivších hysterektomii pro benigní nález a porovnali je s téměř 480 000 ženami,které hysterektomii neprodělaly.

Doba sledování byla 30 let. Z analýzy vyplynulo,že ženy po hysterektomii měly 2,4krát vyšší riziko vzniku stresové inkontinence moči než ženy kontrolní. Stresová inkontinenc vznikala nejčastěji během prvních pěti let po operaci a její vznik nesouvisel s použitou operativní technikou. Autoři proto doporučují,aby hysterektomie pro benigní příčiny byly indikovány uvážlivě a aby ženy byly o těchto nežádoucích důsledcích informovány.

Lancet,2007,370,p.1494-1499

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!