I mírné formy emfyzému zhoršují funkci levé komory

Američtí radiologové zjistili, že stupeň postižení plic emfyzémem je přímo úměrný zhoršené funkci levé komory. Tento nález je zajímavý hlavně proto, že se týká i osob bez závažného plicního onemocnění.

Do studie bylo zařazeno 2816 osob ve věku 45 až 84 let, jejichž srdeční funkce byla vyšetřena magnetickou rezonancí; plicní parenchym počítačovou tomografií (CT) a plicní funkce spirometrií. Ukázalo se, že každý nárůst postižení plicního parenchymu emfyzémem o 10 % podle nálezu CT odpovídal snížení enddiastolického objemu levé komory o 4,1 ml, tepového objemu o 2,7 ml a srdečního výdeje o 0,19 l za minutu (p < 0,001). Uvedené vztahy byly výraznější u kuřáků než u nekuřáků a bývalých kuřáků. Stupeň emfyzému však neměl vztah k ejekční frakci levé komory.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 217-227

Ohodnoťte tento článek!