Incidence nádorů testes celosvětově stoupá

Je známo, že v minulých padesáti letech zřetelně narůstala incidence nádorů testes v rozvinutých západních zemích. Nová studie na základě analýzy dat ze zemí Latinské Ameriky, Asie, Evropy a Oceánie ukazuje, že tento trend je shodný s celkovým celosvětovým trendem…

Nejvyšší nárůst je sledován u populací, které mají evropské předky. Příčiny tohoto trendu nejsou známé.

Int J Cancor, 2005, published online February

Ohodnoťte tento článek!