Individualizované rostlinné léky nejsou účinné

Rostlinné léky připravené nemocnému „na míru“jsou nepostradatelnou součástí jak herbalismu evropského,tak i čínské a ajurvédské herbální medicíny. V rozvojových zemích je vzhledem knedostupnosti moderních léčiv na rostlinné preparáty odkázáno 80 %nemocných.

Tento způsob léčby má však i obrovskou oblibu v západních rozvinutých zemích a proniká i knám. Britští autoři se zajímali o to,jak jsou individualizované rostlinné léky účinné. Provedli metaanalýzu tří dostupných kvalitních randomizovaných studií a zjistili,že účinnost těchto přípravků byla velmi pochybná,a to ve všech indikacích. Jedna studie dokonce zjistila,že v případě syndromu iritačního tračníku měla individualizovaná rostlinná léčba horší výsledky než rostlinná léčba standardizovaná.

Postgraduate Medical Journal,2007, 83,p.633-637

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!