Intravenózní železo zlepšuje kvalitu nemocných se srdečním selháním

Výsledky studie FAIR-HF jsou zajímavé: léčba intravenózním preparátem železa zlepšuje klinický stav i kvalitu života nemocných s chronickým srdečním selháním a sideropenií, a to nezávisle na přítomnosti anémie.

Studie se zúčastnilo 459 nemocných s chronickým srdečním selháním NYHA II či III, ejekční frakcí levé komory pod 45 % a deficitem železa s nebo bez anémie. Náhodně vybrané dvě třetiny nemocných obdržely 200 mg intravenózního preparátu železa a jedna třetina placebo. Po 24 týdnech autoři vyhodnotili stav pacientů. Zatímco ve skupině léčené železem polovina nemocných udala významné subjektivní zlepšení zdravotního stavu, v placebové skupině to bylo jen 28 % nemocných.

Dále bylo ve skupině léčené železem 47 % nemocných v NYHA skupině I nebo II oproti 30 % ve skupině placebové. Léčba železem docílila rovněž významného zlepšení v šestiminutovém testu chůze a v hodnocení kvality života. Všechny uvedené výsledky nebyly závislé na tom, zda měli nemocní anémii či nikoli. Příznivé rovněž bylo, že nežádoucí účinky byly v obou skupinách srovnatelné.

New Engl J Med, 2009, 361, p. 2436–2448

Ohodnoťte tento článek!