Jak léčit hypertoniky starší 80 let?

Výsledky mezinárodní studie ukazují,že léčba arteriální hypertenze má smysl i u seniorů nad 80 let. Do studie bylo zařazeno 3845 nemocných z Evropy,Číny,Austrálie a Tuniska, kteří měli systolický tlak nejméně 160 mmHg.

K dosažení cílového tlaku 150/80 mmHg byla nasazena léčba buď diuretikem indapamidem,nebo placebem,dle potřeby byl přidán perindopril (nebo placebo). Nemocní byli sledováni přibližně dva roky. Za tuto dobu autoři docílili o 15/6 mmHg nižší krevní tlak v intervenční skupině,ve které došlo k o třetinu menšímu počtu cévních mozkových příhod než ve skupině kontrolní. Kromě toho léčba hypertenze snížila i celkovou mortalitu,a to o 21 %.

Riziko srdečního selhání bylo v intervenční skupině nižší o 64 %. Paradoxně měla léčba antihypertenzívy méně závažných nežádoucích účinků než léčba placebem (358 vs.448 případů!). Výsledky této studie sice zní slibně,ale sledovaná skupina seniorů má velmi heterogenní původ. Není tak jisté,zda by studie vyšla stejně u českých pacientů.

New Engl J Med,2008,358, p.1887-1898

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!