Jak léčit ischias?

Ve světových časopisech se autoři k tomuto tématu pravidelně vracejí – a větššinou srovnání chirurgické a konzervativní léčby vychází nejednoznačně.

Nejinak je tomu i v případě této prospektivní nizozemské studie,které se zúčastnilo 283 nemocných s anamnézou 6 až 12 týdnů trvajícího vertebrogenního algického syndromu s radikulárním drážděním. Nemocní byli buď časně operováni (mikrodiskektomie),nebo půl roku konzervativně léčeni. Výsledky byly zhodnoceny po dvou letech. Zatímco operace vedla k rychlejší úlevě od bolestí,za dva roky nebyl mezi oběma postupy rozdíl ani co se týče bolestí,ani pohyblivosti. Vítězně tak z toho zřejmě vychází konzervativní postup.

BMJ,2008,published online, doi:10.1136/bmj.a143

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Jak léčit ischias?
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 1 hlas/ů