Jak léčit mitrální regurgitaci?

Studie EVEREST II přináší zajímavé výsledky: klasická operace mitrální regurgitace je sice účinnější než perkutánní oprava chlopně sevřením chlopenních cípů „kolíčkem“, je ale méně bezpečná a přináší srovnatelné zlepšení klinického stavu. Tato experimentální katetrizační metoda se začíná používat již i v České republice.

Autoři do studie zařadili 279 nemocných se středně těžkou až těžkou mitrální regurgitací. Dvě třetiny z nich podstoupily perkutánní opravu chlopně a třetina klasickou náhradu mitrální chlopně. Po roce sledování bylo zřejmé, že experimentální přístup má nižší účinnost (55 %) než náhrada chlopně (73 %). V obou skupinách za tuto dobu zemřelo 6 % nemocných a významná mitrální regurgitace byla přítomna u pětiny lidí. V perkutánní skupině se muselo častěji přistoupit k operativnímu řešení (20 % vs. 2 %). Závažné nežádoucí účinky do 30 dnů po zákroku se však objevily pouze u 15 % nemocných po perkutánní opravě oproti 48 % nemocných po operaci. Po roce sledování se u obou skupin srovnatelně zmenšila velikost levé komory a zlepšila dušnost i kvalita života.

New Engl J Med, 2011, 364, p. 1395-1406

Jak léčit mitrální regurgitaci?
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů