Jak léčit nekrotizující pankreatitidu?

Nizozemští chirurgové se zabývali otázkou, jaký přístup je optimální v léčbě nekrotizující pankreatitidy. Dosud byla standardní léčbou otevřená nekrosektomie. Studie se zúčastnilo 88 nemocných s nekrotizující pankreatitidou s infikovanou nekrotickou tkání.

Polovinu z nich autoři léčili otevřenou nekrosektomií a polovinu minimálně invazívním přístupem. Ten sestával z perkutánní drenáže, po které v případě potřeby následovala minimálně invazívní retroperitoneální nekrosektomie. Primárním výstupem studie byl kompozit těžkých komplikací (mnohotné orgánové selhání, perforace viscerálního orgánu, enterokutánní fistule, krvácení) a úmrtí. V operované skupině k němu došlo v 69 % nemocných, zatímco v minimálně invazívní skupině ve 40 % (redukce rizika o 47 %). V dílčí analýze sice vyšlo, že riziko smrti bylo v obou skupinách stejné, ale nemocní léčení minimálně invazívně měli významně méně často hernie v operační ráně a nově vzniklý diabetes mellitus.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 1491-1502

Ohodnoťte tento článek!