Jak léčit supratentoriální krvácení?

Britští neurochirurgové se zabývali otázkou, zda je lepší léčit spontánní supratentoriální mozkové krvácení chirurgicky, či konzervativně…

Tento typ krvácení způsobuje 20 % všech náhlých neurologických deficitů na podkladě iktu a má nejvyšší morbiditu i mortalitu ze všech druhů cévních mozkových příhod. Studie se zúčastnilo přes 1000 nemocných z 27 zemí, kteří byli randomizováni na skupinu léčenou konzervativně a na skupinu léčenou časným neurochirurgickým zákrokem. Po šesti měsících byl vyhodnocen zdravotní stav nemocných. Z výsledků vyplynulo, že příznivého klinického stavu dosáhlo 24 % nemocných léčených konzervativně a 26 % operovaných nemocných. Autoři uzavírají, že časná operace nepřináší nemocným žádný celkový benefit ve srovnání s konzervativní léčbou.

Lancet, 2005, 365, p. 387-397

MUDr. Eliška Potluková

Výběr a překlad

Ohodnoťte tento článek!