Jak se mění syndrom náhlého úmrtí kojenců

Titulní obrázek

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS), jehož příčiny nejsou objasněny, je noční můrou všech rodičů. Po zahájení kampaně v Británii z roku 1991 doporučující rodičům, aby dávali kojence spát na záda, výskyt SIDS významně poklesl…

Britští odborníci zjišťovali, jak se změnily okolnosti vzniku SIDS. Analyzovali údaje o 360 náhlých úmrtích kojenců. Kontrolní skupinu tvořilo 1300 zdravých kojenců.

Ukázalo se, že za posledních 20 let vzrostl podíl kojenců, kteří zemřeli na SIDS během spánku s rodiči v posteli, z 12 % na 50 %, ale absolutní počet těchto úmrtí klesl na polovinu. Dále vzrostl podíl výskytu SIDS v rodinách se špatným socioekonomickým statusem ze 47 % na 74 %. Procento matek, které kouřily v těhotenství, vzrostlo z 57 % na 86 % a podíl předčasně narozených dětí vzrostl z 12 % na 34 %. Nejvíce ohroženy SIDS byly prvorozené děti. Ačkoli není jasné, proč je spánek s rodiči v posteli rizikovým faktorem SIDS, autoři tuto praxi důrazně nedoporučují.

Lancet, 2006, 367, p. 314-319

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!