Jak zlepšit tělesný stav obézních seniorů?

Na tuto otázku se zdá být odpověď zřejmá: pohybem a dietou. Ke stejnému závěru dospěla i randomizovaná americká studie, které se zúčastnilo 107 obézních lidí starších 65 let.

Autoři rozdělili účastníky do čtyř skupin: skupinu na dietě, skupinu cvičící, skupinu na dietě a cvičící a kontrolní skupinu. Po roce trvání studie autoři zhodnotili fyzickou kondici účastníků pomocí speciálního testu. Ukázalo se, že nejlépe dopadli lidé cvičící a zároveň držící dietu (zlepšení kondice o 20 %) před skupinou dietní (zlepšení o 12 %) a skupinou cvičící (zlepšení o 15 %). V kontrolní skupině se kondice nezlepšila vůbec. Hmotnost se snížila nejvíce v dietní skupině (o 10 %) a ve cvičící skupině na dietě (o 9 %). Naopak se vůbec nezměnila ve skupině pouze cvičící a skupině kontrolní. Cvičící lidé na dietě dosáhli také výrazného zlepšení svalové síly, rovnováhy a stability.

New Engl J Med, 2011, 364, p. 1218-1299

Ohodnoťte tento článek!