Kalorická sladidla zvyšují krevní lipidy

Američtí autoři prokázali, že konzumace kalorických sladidel vede k dyslipidémii. Vyhodnotili další část údajů ze studie NHANES (The National Health and Nutrition Examination Survey), která proběhla v letech 1999-2006.

Autoři rozdělili něco přes šest tisíc respondentů do skupin podle příjmu sladidel přidaných do pokrmů. Z analýzy vyšlo, že ačkoli je denní doporučená dávka sladidel do 5 % z celkového energetického příjmu, skutečný medián spotřeby dosáhl téměř 16 %. Vzrůstající příjem sladidel byl významně spojen s poklesem HDL-cholesterolu a nárůstem triglyceridů u obou pohlaví. LDL-cholesterol vzrůstal jen u žen. Nadměrná konzumace jednoduchých cukrů tedy nevede jen k obezitě a inzulinorezistenci, ale i k dyslipidémii.

JAMA, 2010, 303, p. 1490-1497

Ohodnoťte tento článek!