Kapslová endoskopie je horší než klasická

Do kapslové endoskopie byly vkládány velké naděje pro možnost zobrazit trávicí trakt zevnitř bez zátěže invazívním vyšetřením. Nyní se však ukazuje, že kapslová endoskopie nedokáže klasickou kolonoskopii nahradit, protože nemá srovnatelnou senzitivitu.

Mezinárodní studie organizované z Belgie se zúčastnilo 328 nemocných se známou či suspektní kolorektální neoplazií o průměrném věku 58,6 roku. Nemocní podstoupili vyšetření oběma metodami. Ukázalo se, že kapslová endoskopie nezobrazila pět z devatenácti kolorektálních karcinomů detekovaných kolonoskopií klasickou (senzitivita 74 %). Srovnatelné či horší senzitivity dosáhla kapslová endoskopie i v případě polypů větších než 6 mm a pokročilých adenomů. Platilo, že lepších výsledků dosáhla kapslová endoskopie tehdy, kdy se podařilo střevo lépe vyčistit.

Ohodnoťte tento článek!