Katétrová ablace v léčbě fibrilace síní

Americká studie potvrdila, že katétrová ablace je vysoce účinnou metodou léčby recidivující fibrilace síní. Studie se zúčastnilo 167 nemocných, kteří prodělali nejméně tři epizody fibrilace síní v posledním půlroce a u nichž byla antiarytmická léčba neúčinná.

Dvě třetiny nemocných podstoupily katétrovou ablaci a jedna třetina se nadále léčila antiarytmiky. Nadřazenost léčby ablací se ukázala zcela jasně: během devíti měsíců od zařazení do studie zůstalo 66 % nemocných po ablaci bez recidiv fibrilace síní, zatímco v kontrolní skupině to bylo pouze 16 %. Léčba katétrovou ablací měla dokonce i méně nežádoucích účinků než léčba antiarytmiky a významně zlepšila kvalitu života nemocných.

JAMA, 2010, 303, p. 333-340

Ohodnoťte tento článek!