Klinická výživa v medicíně

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Nemocnice Na Homolce, Praha, Metabolická ambulance

MUDr. Dana Müllerová, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, LF Plzeň, Ústav hygieny

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý

DiS. Jaroslava Kreuzbergová

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Plzeň, I. interní klinika

Doc. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, III. interní klinika

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie, IPVZ Praha, Subkatedra nefrologie

Doc. MUDr. Vladimír Bláha

MUDr. Petr Fixa, CSc.

MUDr. Božena Hájková, CSc.

MUDr. Vladimír Herout, PhD.

MUDr. Josef Štefánek

MUDr. Roman Štilec, PhD.

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

MUDr. Jiří Zahradník

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Hradec Králové, Klinika gerontologická a metabolická

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.

Autoři

Ohodnoťte tento článek!