Konference Zdravotnictví 2016

Vydavatelství Mladá fronta a. s. a Unie zaměstnavatelských svazů ČR byly organizátory konference Zdravotnictví 2016, která se za velkého zájmu odborné veřejnosti konala 12. listopadu 2015 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze. Konference již druhý rok vytvořila diskusní platformu pro ministerstvo zdravotnictví a další subjekty v oboru zúčastněné a byly na ní představeny novinky, změny a záměry resortu zdravotnictví pro příští rok.

Prezident UZS Jiří Horecký zde za jeden z největších problémů českého zdravotnictví označil nedostatek zdravotníků, zejména sester, a uvedl, že by o jejich vzdělávání a způsobech odměňování měla být vedena odborná diskuse. Následně předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula představil výsledky průzkumu, který mezi zdravotnickým personálem provedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a z něhož vyplývá, že 70 % zdravotníků je nespokojeno s tím, že nemohou pacientům poskytnout takovou péči, jakou by měli a jakou by rádi poskytli; dále respondenti zdůrazňovali přetížení a celkovou únavu a negativně hodnotili vztahy na pracovišti. Nespokojenost souvisí i s nedostatečným finančním ohodnocením. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček však zdůraznil, že problematiku platů zdravotníků řeší. „Tarifní platy jsme v posledním období zvýšili dvakrát o pět procent. Nositelé výkonů od nového roku dostanou přidáno také desetiprocentním navýšením hodnoty práce v seznamu výkonů,“ připomněl ministr. Jak dodal, vláda by měla v nejbližší době začít projednávat také návrh zákona o vzdělávání lékařů, v jehož rámci by mělo být postgraduální vzdělávání zjednodušeno. .
Legislativní novinkou pro příští období je návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. K zákonu ministr Němeček uvedl, že vznikl proto, aby prosadil veřejný zájem a pacientům zaručil, aby jim nemocnice poskytovaly nikoli jen ty zdravotní služby, které jsou finančně zajímavé, ale celé spektrum zdravotní péče. Principy zákona jsou správné, pouze potřebuje technicky upravit,“ uvedl ministr ke kritice, kterou s obavou, že by současná podoba návrhu vytvořila dva nerovnocenné typy zdravotnických zařízení, vyslovuje část odborné veřejnosti. UZS vnímá už samotný proces získání atributu „nezisková zdravotnická organizace“ jako ne zcela transparentní. „Výběrové řízení není formou správního řízení, není možnost odvolání, narážíme na celou řadu rozporů s evropskou legislativou, rozpor s veřejnou podporou a s poskytováním služeb v obecném hospodářském zájmu. Jakož i potenciální zvýhodňování jedné skupiny. Unie zaměstnavatelských svazů v tuto chvíli zastává názor, že současný návrh tohoto zákona není vyhovující a místo jeho modifikace formou připomínkování by bylo lepší napsat ho znovu, “ uvedl prezident Horecký.
Dalším diskutovaným tématem byla Úhradová vyhláška, která pro příští rok počítá s navýšením peněz do zdravotnictví o 9,2 miliardy korun. Nemocniční péče bude opět hrazena paušálovou platbou. Začnou také sběry dat ze skupiny referenčních nemocnic, které pomohou vylepšit systém plateb prostřednictvím systému DRG.
Převratnou novinku přinese v roce 2016 novela zákona o zdravotních službách, která dá vzniknout Registru úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Ústav zdravotnických informací a statistiky tak bude moci poprvé nahlédnout do dat zdravotních pojišťoven a začít s nimi pracovat. „Rozsah informací, které mají zdravotní pojišťovny k dispozici, nemá v ČR obdoby. Nad těmito daty se rozsvítí velký reflektor, díky němuž konečně dosáhneme reálně spravedlivých plateb za zdravotní péči,“ uvedl ministr Němeček.
Na konferenci vystoupil i prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba, který ve vystoupení představil plán komory pro příští rok. Podle něj budou lékárníci ve spolupráci s lékaři proškolováni, aby mohli ve vybraných lékárnách poskytovat odborné poradenství. „Jde o dvou- až třídenní kurzy, včetně stáže na lékařském pracovišti. Lékárníci budou svým klientům odborně radit jak odvykat kouření nebo snižovat hmotnost. Velkým tématem je lékové poradenství. V rámci garantovaného kurzu budou lékárníci oslovovat pacienty, kteří berou pět a více léků, a budou je zvát na řízenou konzultaci. Ta by měla zjistit, zda pacienti používají léky tak, jak mají či zda na sobě nepozorují vedlejší účinky přípravků. Lékárník může také vydat doporučení pro ošetřujícího lékaře, aby znovu přehodnotil pacientovu medikaci a zhodnotil, zda by některý lék nemohl být pacientovi vysazen,“ uvedl prezident Chudoba. Dalším garantovaným kurzem je hojení ran, kde lékárnická komora zaznamenala zájem o poradenství v lékárnách jak ze strany seniorů, tak i mladších klientů lékáren, kteří o pacienty s chronickými ranami pečují. Lékárníci jim budou radit jak s technikou ošetření, tak s možnostmi použití různých obvazových materiálů. Jak připomněl prezident UZS Jiří Horecký, problematika dlouhodobé péče nebo sociálně zdravotnického pomezí je na vládní úrovni stále nedořešena. Očekávané koncepční řešení se opět posouvá a prezident Horecký upozornil, že je již více než zřejmé, že za funkčního období této vlády k očekávaným změnám nedojde. V rámci konference Zdravotnictví 2016 byl v soutěži Manažer ve zdravotnictví 2015 jako nejlepší oceněn předseda představenstva a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., Tomáš Fiala. Cenu předával prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý.

Partneři konference Hlavní partneři: Agel a. s., Asociace provozovatelů lékárenských sítí, HARTMANN-RICO a. s., Kooperativa pojišťovna, a. s., Zentiva Group, a. s. Partneři odborné sekce: Advantage Austria, B. Braun Medical s. r. o., Medipunkt s. r. o., Sprinx Pharma, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna. Odborní partneři: Svaz léčebných lázní ČR, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, Avel – Asociace velkodistributorů léčiv, SSN ČR – Sdružení soukromých nemocnic ČR, Grémium majitelů lékáren, AZZS ČR – Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR; CzechMed; ČAFF – Česká asociace farmaceutických firem; Asociace nemocnic ČR; AČMN – Asociace českých a moravských nemocnic; Asociace poskytovatelů sociálních služeb; Profesní svaz zdravotnických pracovníků v sociálních službách

Ohodnoťte tento článek!