Kontroverzní účinky léků proti chřipce

Titulní obrázek

Italsko-australský tým odborníků v metaanalýze 52 randomizovaných kontrolovaných studií zjišťoval, do jaké míry jsou antivirotika účinná v léčbě a prevenci chřipky u dospělých…

Léčba amantadinem zabránila rozvoji 61 % případů chřipky typu A a zkrátila trvání horeček o jeden den. Měla časté nežádoucí účinky (nauzea, nespavost a halucinace). Rimantadin účinkoval podobně.

Oseltamivir jako post-expoziční profylaxe měl asi 59% ochranný účinek u členů rodiny a až 89% efekt u osob, které se s nakaženým setkaly. Oseltamivir (Tamiflu) v dávce 150 mg denně byl účinný v prevenci komplikací chřipky v dolních dýchacích cestách (výskyt snížil o 68 %). Autoři nenašli žádná data týkající se účinku oseltamiviru na ptačí chřipku. Závěrem autoři léčbu amantadinem a rimantidinem nedoporučují. Terapie inhibitory neuraminidázy by vzhledem k nízké efektivitě měla být rezervována pro vážné epidemie či pandemie.

Lancet, 2006, 367, p. 303-313

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!